گروه ویدا شامل سه شرکت :

·        شرکت ویدا الکترونیک : با تخصص سیستم های AV ، CC TV ، حفاظت پیرامونی و ....

·        شرکت ویدا سیستم : با تخصص سیستم های صوتی حرفه ای، صنعتی و سایر سیستم های مخابراتی PA / GA / VE

·        شرکت هفت ستاره ناهید : با تخصص خدمات گارانتی و اجرایی، نصب و راه اندازی، سرویس و نگهداری، نصب تجهیزات پیچیده الکترونیک، آموزش بهره برداری و اپراتوری